• Collage-Kunstparade-2015-1.jpg
  • Collage-Kunstparade-2015-2.jpg
  • Collage-Kunstparade-2015-3.jpg

Koepel

November 2016:

Beste kunstenaars,

Bijgaand een Nieuwsflits van de routegroep van de KunstParade Heiloo. Deze Nieuwsflits is er op gericht om uw interesse en animo te peilen. Ook stellen wij het erg op prijs om uw mening en voorkeur te vernemen over zaken waarover nog moet worden besloten. Zoals bijvoorbeeld: Moeten we om het jaar met een thema gaan werken? Moeten er andere of meerdere locaties komen waar bijvoorbeeld meer dan een activiteit wordt aangeboden?

 

Voorjaar 2016:

Door het grote enthousiasme van de kunstenaars en vrijwilligers, en de overweldigende publieke belangstelling is de Kunstparade (voorheen de Kunst6daagse) enigszins uit haar jasje gegroeid. Omdat er ook nog geen projectcoördinator is gevonden voor de Kunstparade 2016, kiest de Stichting Kunst-Zin Heiloo voor een adempauze. in 2016 zal er eenmalig geen Kunstparade zijn.

Daardoor komt er tijd en rust voor studie en discussie met alle betrokkenen over de toekomst van de Kunstparade. In de komende periode moet de uitwisseling van ideeën het profiel opleveren van de Kunstparade zoals die er in 2017 uit gaat zien. De voor- en nadelen van schrappen of samenvoegen van onderdelen van de Kunstparade zullen worden geïnventariseerd. In het najaar van 2016 zijn de plannen verder uitgewerkt en het bestuur en de werkgroepen zijn nu bezig met de concrete invulling van de Kunstparade 2017, die weer zal worden gehouden in het laatste weekend van juni.