Logo Kunstparade

Collage-Kunstparade-2015-1
Collage-Kunstparade-2015-2
Collage-Kunstparade-2015-3

e-mail
twitter
facebook

Nieuws van de Kunstparade Heiloo

Kunstparade Heiloo slaat een jaartje over

KoepelDoor het grote enthousiasme van de kunstenaars en vrijwilligers, en de overweldigende publieke belangstelling is de Kunstparade (voorheen de Kunst6daagse) enigszins uit haar jasje gegroeid. Omdat er ook nog geen projectcoördinator is gevonden voor de Kunstparade 2016, kiest de Stichting Kunst-Zin Heiloo voor een adempauze. in 2016 zal er eenmalig geen Kunstparade zijn.

Daardoor komt er tijd en rust voor studie en discussie met alle betrokkenen over de toekomst van de Kunstparade. In de komende periode moet de uitwisseling van ideeën het profiel opleveren van de Kunstparade zoals die er in 2017 uit gaat zien. De voor- en nadelen van schrappen of samenvoegen van onderdelen van de Kunstparade zullen worden geïnventariseerd. Het bestuur van de Stichting Kunst-Zin Heiloo verwacht dat in april of mei duidelijk zal zijn hoe de Kunstparade er vanaf 2017 uit zal zien.

Kunstparade Heiloo 2015

De laatste week van juni staat ons dorp weer in het teken van cultuur. Een reeks aan culturele uitingen; net als voorgaande jaren is er veel te doen, te bekijken, maar vooral te genieten. Inmiddels heeft de organiserende Stichting Kunst-Zin Heiloo besloten tot een naamswijziging: Kunst6daagse heet voortaan Kunstparade Heiloo.

De voorzitter van de Stichting Kunst-Zin Heiloo, Jacob Ouderkerken, vertelt: “Doordat veel activiteiten van de kunst6daagse zich gingen concentreren op het weekend, leidde die naam in toenemende mate tot misverstand. De realiteit is dat er een hele week een hoop te doen is, maar beslist niet elke dag hetzelfde. De nieuwe naam brengt tot uitdrukking dat de toeschouwer steeds weer wordt verrast door de volgende deelnemer aan de parade. De bijna 30 vrijwilligers zijn vorige maand begonnen met het hernieuwen van de elementen die zich al ruimschoots hebben bewezen en met het bedenken van aanvullende cultuuruitingen. Jan-Theo Wassink vervult de rol van projectcoördinator” Laatstgenoemde geeft deze enthousiaste toelichting: “Ja, reken maar dat we met de hele groep vrijwilligers enorm gemotiveerd zijn om er in juni weer een groot evenement van te maken. Er vindt nu volop overleg, onderzoek en discussie plaats en zodra er concrete resultaten zijn zullen wij natuurlijk publiceren. In de voorafgaande tien afleveringen is het evenement steeds mooier en completer geworden en het is bijna meer weg te denken uit Heiloo. Wij gaan de editie 2015 van de Kunstparade Heiloo tot een kleurrijk geheel smeden”.