• Collage-Kunstparade-2015-1.jpg
  • Collage-Kunstparade-2015-2.jpg
  • Collage-Kunstparade-2015-3.jpg

Inschrijfformulier Beeldend Kunstenaars 2018. U kunt zich vanaf 01-12-2017 inschrijven. De uiterste inschrijfdatum is 31 maart 2018.

 

NAW gegevens
Kunst gegevens
Inschrijfgegevens

Hierbij worden de kosten berekend voor het inschrijven voor de deelname aan de Kunstparade. Dit is inclusief de Kunstparadevlag die in bruikleen wordt gegeven.

 

  • Kunstenaars in Heiloo met een eigen atelier betalen € 60,00 inschrijfgeld.
  • Overige kunstenaars die in Heiloo willen exposeren betalen eveneens € 60,00 inschrijfgeld.

 

Voor groepen die deelnemen aan de Kunstparade geldt een gereduceerd tarief van € 40,00 per persoon. Groepen krijgen één (1) vermelding in de brochure.
Om gebruik te maken van dit groepstarief gelden de volgende voorwaarden:

 

  • de groep bestaat uit minimaal 3 exposanten;
  • de groep exposeert gezamenlijk op één (1) locatie;
  • de groep schrijft zich in via één (1) inschrijfformulier;
  • het totaalbedrag (het aantal exposanten in de groep maal €40,00) dient in één overboeking te worden voldaan.

 

  • De kosten voor het exposeren in de Witte Kerk en Cultuurkoepel (of de binnentuin van de Cultuurkoepel) bedragen € 150,00 p.p. Het aantal plaatsen is echter beperkt (zie punt 3 Aanvullende informatie Kunstparade Heiloo). De kunstcommissie van de Kunstparade selecteert de kunstenaars die in deze locaties kunnen exposeren en draagt zorg voor de indeling. Indien de kunstenaar niet geselecteerd wordt, zal gezamenlijk naar een passend alternatief worden gezocht. Mocht hier ook geen oplossing voor worden gevonden dan zal direct restitutie plaats vinden.

 

U wordt verzocht het totaalbedrag binnen 14 dagen na het verzenden van dit formulier over te maken op rekeningnummer NL 61 RABO 0136 5409 10 ten name van Stichting Kunst-Zin Heiloo te Heiloo. Om de overschrijving te herkennen verzoeken wij u uw naam en uw IBAN rekeningnummer in te vullen in onderstaande rubrieken. Uw inschrijving is pas definitief als uw inschrijfgeld is ontvangen!

Aanvullende informatie en voorwaarden

Aanvullende informatie Kunstparade Heiloo 2018

 

Dit jaar kunnen kunstenaars zich opnieuw inschrijven voor de 12e editie van de Kunstparade.

Op het inschrijfformulier wordt gevraagd waar de locatie van je atelier is gevestigd.

Wanneer je zelf geen atelier of ander adres hebt om te exposeren, zijn er nog 4 alternatieve mogelijkheden om je in te schrijven:

 

1) Je zoekt zelf contact met een winkel, horeca of andere gelegenheid en wanneer er een overeenkomst tot stand komt, schrijf je vervolgens in op die locatie. 

NB. Een aantal deelnemende middenstanders werkt al een aantal jaren volgens dit principe. De organisatie van de kunstparade heeft er voor gekozen dit voorbeeld te volgen.

 

2) Inschrijven op een speciale locatie (b.v. Bibliotheek Heiloo).

 

3) Ongeveer 25 kunstenaars kunnen binnen in de Cultuurkoepel exposeren en 4 buiten in de binnentuin.

 

4) Er bestaat voor ca. 8 kunstenaars een mogelijkheid om te exposeren in de “Witte Kerk”.

 

Na sluiting van de inschrijftermijn maakt de organisatie van de Kunstparade de uiteindelijke selectie.

 

De organisatie van de Kunstparade biedt, per locatie verschillend, een aantal basisfaciliteiten. Voor voorzieningen die buiten die basisfaciliteiten vallen dienen deelnemers zelf te zorgen. Uw contactpersoon binnen de organisatie kan u uitgebreid informeren over de beschikbare voorzieningen op uw expositielocatie.

Kunstenaars worden geacht aanwezig te zijn tijdens de openingstijden van de Kunstparade. 

 

 

Let op:  Wij gebruiken uw gegevens, zoals uw naam, de foto en omschrijving van uw werk, de expositielocatie en het websiteadres voor de brochure die zal verschijnen. Verder is uw inschrijving pas definitief als uw inschrijfgeld is ontvangen.

 

De volgende personen zijn contactpersoon voor een bepaalde activiteit. Voor inhoudelijke vragen kunt u bij hen terecht via onderstaand emailadres:

Activiteit Naam e-mailadres
Atelierroute Teunis van der Zwart coordinator@kunstparadeheiloo.nl
Cultuurkoepel Martin Spierings martin.spierings@gmail.com
Witte kerk Helena de Bruin hadebruin9@gmail.com

 


WA verzekering voor deelnemers zonder eigen atelier: Voor verlies, diefstal en schade wordt de deelnemer(ster) aangeraden een verzekering af te sluiten, als ook voor W.A. De deelnemer(ster) kan de organisatie niet aansprakelijk stellen wegens geleden schade of ander ondervonden nadeel in verband met deelname aan de “Kunstparade Heiloo 2018”. 
  

Powered by BreezingForms