• Collage-Kunstparade-2015-1.jpg
  • Collage-Kunstparade-2015-2.jpg
  • Collage-Kunstparade-2015-3.jpg

Inschrijfformulier Beeldend Kunstenaars 2021. U kunt zich vanaf 01-01-2021 inschrijven. De uiterste inschrijfdatum is 28 februari 2021.

Lees ook de aanvullende informatie en voorwaarden onderaan het formulier! Velden met een sterretje moet u in ieder geval invullen.

NAW gegevens
Kunst gegevens
Inschrijfgegevens

 

Hierbij worden de kosten berekend voor het inschrijven voor de deelname aan de Kunstparade. De Kunstparadevlag wordt in bruikleen gegeven. 

 

Kunstenaars in Heiloo met een eigen atelier betalen € 60,00 inschrijfgeld.

De kunstcommissie van de Kunstparade behoudt zich het recht om op de speciale locaties, zoals de Cultuurkoepel, kunstenaars te selecteren en draagt zorg voor de indeling. Indien de kunstenaar niet geselecteerd wordt, zal gezamenlijk naar een passend alternatief worden gezocht. Mocht hier ook geen oplossing voor worden gevonden dan zal direct restitutie plaatsvinden.

 

U wordt verzocht het totaalbedrag binnen 14 dagen na het verzenden van dit formulier over te maken op rekeningnummer NL 61 RABO 0136 5409 10 ten name van Stichting Kunst-Zin Heiloo te Heiloo. Om de overschrijving te herkennen, verzoeken wij u het volgnummer van de inschrijving (ontvangt u bij de bevestigingsmail) bij de overschrijving te vermelden. Uw inschrijving is pas definitief als uw inschrijfgeld is ontvangen!

 

Deelnemers die zich reeds hebben ingeschreven en zich alsnog willen afmelden, dienen dit uiterlijk 1 maand voor aanvang van de Kunstparade schriftelijk (e-mail) aan de organisatie kenbaar te maken. Voor Kunstparade 2021 is dit uiterlijk 26 mei. Zij krijgen hun deelnemersgeld teruggestort. Bij afmeldingen die later binnenkomen, is teruggave van het inschrijfgeld niet meer mogelijk. 

 

Indien vanwege overheidsmaatregelen dit evenement toch onverhoopt moet worden geannuleerd, zal het inschrijfgeld minus 10,= euro onkosten worden teruggestort.

 

Vink één van de onderstaande locaties aan:

 

Aanvullende informatie en voorwaarden

Aanvullende informatie Kunstparade Heiloo 2021

 

Dit jaar kunnen kunstenaars zich opnieuw inschrijven voor de 14e editie van de Kunstparade.

 

Verreweg de meeste locaties, zoals de Cultuurkoepel, de Witte Kerk het Gemeentehuis, het Kunstplein in het PCC, de Bibliotheek, en allerlei ateliers en winkels, gaan drie dagen open.

Sommige deelnemende locaties zullen op vrijdag dan wel zondag niet toegankelijk zijn.

 

Exposeren tijdens de Kunstparade kan in het eigen atelier of solo. Wanneer u zelf geen atelier of ander adres hebt om te exposeren, kunt u het volgende doen:

 

1) Bij voorkeur zoekt zelf U contact met een winkel, horeca of andere gelegenheid en wanneer er een overeenkomst tot stand komt, schrijf u zich vervolgens in op die locatie. 

Een aantal deelnemende middenstanders werkt al jaren volgens dit principe. De organisatie van de Kunstparade heeft ervoor gekozen dit voorbeeld te volgen.

 

2) Inschrijven op een speciale locatie (b.v. de Bibliotheek Heiloo waar plaats is voor circa 10 kunstenaars en de Witte Kerk waar plaats is voor circa 6 kunstenaars). Echter de Bibliotheek is al volgeboekt!!

 

3) Ongeveer 25 geselecteerde kunstenaars kunnen in de Cultuurkoepel exposeren.

Indien er meer inschrijvingen zijn, dan wij in de Cultuurkoepel kunnen plaatsen zal er, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, een selectie plaatsvinden. Nadat de inschrijvingstermijn is gesloten, krijgt u zo snel mogelijk bericht of u in de Cultuurkoepel kunt exposeren.

 

 4) Er bestaat voor ongeveer 6 geselecteerde kunstenaars de mogelijkheid om te exposeren in het Gemeentehuis van Heiloo. Dit geldt ook voor de Witte Kerk.

Zo snel mogelijk, na sluiting van de inschrijftermijn maakt de organisatie van de Kunstparade de uiteindelijke selectie bekend.

 

5) Kunstenaars die werk maken dat niet hangend geëxposeerd hoeft te worden, kunnen zich inschrijven voor het Kunstplein.

6) U kunt ook aangeven dat u geen eigen atelier of locatie hebt. De organisatie zal dan proberen een locatie voor u te vinden. Zekerheid is er dan niet.

 

 

Muzikanten kunnen zich inschrijven voor de volgende locaties:

  • de Cultuurkoepel
  • de Witte Kerk
  • de Bibliotheek Heiloo
  • of een zelfgekozen en -geregelde locatie

 

De organisatie van de Kunstparade biedt, afhankelijk van de locatie, een aantal basisfaciliteiten. Voor voorzieningen die buiten die basisfaciliteiten vallen, dienen deelnemers zelf te zorgen.

Uw contactpersoon binnen de organisatie kan u uitgebreid informeren over de beschikbare voorzieningen op uw expositielocatie.

Uiteraard worden de deelnemers geacht aanwezig te zijn tijdens de openingstijden van de Kunstparade. 

 

Het bestuur en alle vrijwilligers van de Kunstparade Heiloo kijken er naar uit om u eind juni te ontvangen en samen met u een groot succes van de Kunstparade 2021 te maken!

 

 

Mocht uw inschrijving niet kunnen worden gehonoreerd, dan zal het door u ingelegde bedrag worden teruggestort. Bij afmelding door uzelf zal het door u ingelegde bedrag worden gerestitueerd indien afmelding plaatsvindt langer dan één  maand voor de start van de Kunstparade.

 

De organisatie van de Kunstparade biedt, per locatie verschillend, een aantal basisfaciliteiten. Voor voorzieningen die buiten die basisfaciliteiten vallen dienen deelnemers zelf te zorgen. Uw contactpersoon binnen de organisatie kan u uitgebreid informeren over de beschikbare voorzieningen op uw expositielocatie.

 

De volgende personen zijn contactpersoon voor een bepaalde activiteit. Voor inhoudelijke vragen kunt u bij hen terecht via onderstaand e-mailadres:

Activiteit Naam e-mailadres
Atelierroute Erik Smits coordinator@kunstparadeheiloo.nl
Bibliotheek Ank Stam stam12@quicknet.nl
Cultuurkoepel Martin Spierings martin.spierings@gmail.com
Witte kerk Janine Lap janine.lap@kpnmail.nl
Gemeentehuis Joyce Tibbert joycetibbert@debuch.nl

Kunstenaars worden geacht aanwezig te zijn tijdens de openingstijden van de Kunstparade. 

  

Let op:  Wij gebruiken uw gegevens, zoals uw naam, de foto en omschrijving van uw werk, de expositielocatie en het websiteadres voor de brochure die zal verschijnen. Verder is uw inschrijving pas definitief als uw inschrijfgeld is ontvangen.

 

Deelnemers kunnen de organisatie niet aansprakelijk stellen wegens geleden schade of ander ondervonden nadeel in verband met deelname aan Kunstparade 2021. Voor verlies, diefstal en schade wordt de deelnemer(ster) aangeraden om zelf een verzekering af te sluiten, alsook voor W.A.
 
  

Powered by BreezingForms