Inschrijven Musici

Inschrijven Musici

Dit is het inschrijfformulier voor musici. U wordt in de brochure vermeld bij de betreffende locatie met naam en tijd van het optreden. Het is mogelijk voor en na uw optreden uw eigen cd’s te koop aan te bieden. De inschrijving voor musici is gratis (u kunt geen aanspraak maken op onkosten- of reiskostenvergoeding).

Optreden van musici duurt hooguit een half uur, tenzij nadrukkelijk van te voren andere afspraken daarover zijn gemaakt met de muziek coördinator.

Let op: de inschrijving is mogelijk vanaf 1 januari 2023 tot en met 28 februari 2023.

Deelnemers kunnen Stichting Kunst-Zin Heiloo (organisator van De Kunstparade Heiloo) niet aansprakelijk stellen voor geleden schade dan wel ander ondervonden nadeel in verband met deelname aan de Kunstparade Heiloo. Voor verlies, diefstal of schade wordt de deelnemer/muzikant aangeraden zelf een verzekering af te sluiten.

Muzikanten kunnen zich inschrijven voor de volgende locaties:

  • De Cultuurkoepel
  • De Ter Coulsterkerk
  • De Witte Kerk
  • De Bibliotheek Heiloo
  • De Trog
  • PCC Kunstplein
  • Of een zelfgekozen en geregelde locatie, mits op deze locatie ook kunst wordt geëxposeerd.

Na uw inschrijving zal onze muziekcoördinator contact met u opnemen.

Velden met een sterretje moet u in ieder geval invullen.