Vrijwilligers

Vrijwilligers

Vrijwilligers

zonder deze vrijwilligers geen Kunstparade

De Kunstparade is een niet meer weg te denken evenement in Heiloo en kan alleen slagen met de hulp en inzet van vrijwilligers. Ook in 2022 zijn er weer ruim 20 vrijwilligers actief om de Kunstparade weer tot een onvergetelijk evenement te maken.

Werkgroep Opening en Sluiting Erik Smits en Mi-Lou Beugeling
Werkgroep Bibliotheek Ank Stam en Nita te Nuijl
Werkgroep Cultuurkoepel Martin Spierings, Gonny van Wees en Mi-Lou Beugeling
Werkgroep Witte Kerk Helena de Bruin en Corrie Beekhuizen
Werkgroep Muziek- en Dansschool Mi-Lou Beugeling
Werkgroep ICT Freek van der Zande en Frank Meijer
Werkgroep Muziek Leonie Hennekens
Werkgroep KunstPlein Thea de Lange en Wil van der Molen
Werkgroep Gemeentehuis Erik Smits, Mi-Lou Beugeling en Joyce Tibbert
Coördinator Mi-Lou Beugeling
Bestuur Erik Smits (voorzitter), Janine Lap (secretaris), Allan Blankers (penningmeester), Dick Ramler (algemeen) en Mi-Lou Beugeling

Kortom: er is heel wat te doen om de Kunstparade opnieuw tot een groot succes te laten worden. Nu we met de organisatie van de Kunstparade 2022 zijn begonnen is er behoefte aan vrijwilligers die de diverse werkgroepen kunnen versterken. Indien je belangstelling hebt voor dit werk vul dan het contactformulier in op onze site.